กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมกันนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมกันนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน" title="กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมกันนิทรรศการวันการศึกษาเอกชน" />

กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังร่่วมจัดนิทรรศการตรังสถานเอกชนในภาคใต้ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ครั้งที่ 3 “เปิดโลกการศึกษา” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบูรณะรำลึก อ.เมือง จ.ตรัง

About The Author

tpeo