การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุริฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34  เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก ในการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส สังคม และประเทศชาติ

เอกสารแนบดังนี้

หม่อมงามจิต

โหลดใบสมัครเพิ่มเติม ได้ http://www.princessngarmchit.org/foundation/_tp_award2560.html

About The Author

Parisara