การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลผู้สอบแข่งขันได้ ในบัญชี กศจ. ของท่าน

⇓⇓

หนังสือ 1618 ลว. 27 ก.ค.65 นำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ

 

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม