การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา 904 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 นางผกาอุษา สุนทรนนท์ จิตอาสา 904 รหัส 2ข-024 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน จิตอาสา 904 จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดตรัง มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่ จิตอาสา 904 จังหวัดตรัง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศอญ.จอส.พระราชทาน,ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 และ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดตรัง ทั้งนี้ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดตรัง ได้มอบเกียรติบัตรแก่วิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดตรัง ตามโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิกาจังหวัดตรัง

About The Author

tpeo