การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นางจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางมยุรี รอดราวี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง เพื่อเสนอขออนุญาตเปิดการเรียน On Site ของสถานศึกษานอกระบบ จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนวิชาชีพแพทย์แผนไทยและสปา และโรงเรียนกวดวิชาภาปัญญา

About The Author

tpeo