การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 และประชุมมอบหมายนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย