การประชุมประสานแผนการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย