การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม) และเจ้าหน้าที่ จำนวน 24 คน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับรู้การบริหารจัดการปละการระดมทรัพยากร จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจของกลุ่ม ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

มีแกลลอรี่ไม่เลือกหรือแกลเลอรีที่ถูกลบ

About The Author

tpeo