การประชุมวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัดร่วมของจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยผ่านกลไก กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 มิถุนายน 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัดร่วมของจังหวัด โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยผ่านกลไก กศจ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara