การสรรหาปราชญ์แกษตรของแผ่นดิน ปี 2566

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ “การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566” รายละเอียดตามประกาศที่แนบ

>> ประกาศคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดตรัง เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566

 

About The Author

tpeo