การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดตรัง โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย