กิจกรรมการฉีดวัคซีนPfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง

7 ตุลาคม 2564 ดร. อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมพิธีกิจกรรมการฉีดวัคซีนPfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara