กิจกรรมการฝึกอบรมเรียนอย่างมีเป้าหมายชีวิต “ค้นหาอาชีพที่ชอบ ทำงานในอาชีพที่ใช่” โรงเรียนกันตังพิทยากร อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย