กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำโดย นางปุณยนุช อายุสุข ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

About The Author

Parisara