กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

26 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ณ ศาลาธรรมสภาวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara