ขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 28 มกราคม 2565 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตด้วยหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน

 

About The Author

tpeo