คัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น
👉👉 ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อส่งแบบรายงานประวัติและ ผลงานฯ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564
👉👉 หน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ให้ส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่าน การคัดเลือกและผลงานฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
1. รางวัลคุรุสภา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉 https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30492/
2. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉 https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30496/
3. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉 https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30498/
4. รางวัลคุรุสดุดี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉 https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30500/
5. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 👉👉 https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/05/30494/ ดูน้อยลง

About The Author

Parisara