คำสั่ง สป.406/2559 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

คำสั่ง สป.406/2559 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด

คำสั่ง สป.406_2559 แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่

About The Author

tpeo