คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงนาม 8 เมษายน 2559

เรียงตามรายชื่อ 76 จังหวัด ดังนี้

1. กระบี่ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

2. กาญจนบุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

3. กาฬสินธุ์ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

4. กำแพงเพชร << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

5. ขอนแก่น << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

6. จันทบุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

7. ฉะเชิงเทรา << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

8. ชลบุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

9. ชัยนาท << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

10. ชัยภูมิ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

11. ชุมพร << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

12. เชียงราย << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

13. เชียงใหม่ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

14. ตรัง << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

15. ตราด << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

16. ตาก << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

17. นครนายก << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

18. นครปฐม << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

19. นครพนม << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

20. นครราชสีมา << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

21. นครศรีธรรมราช << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

22. นครสวรรค์ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

23. นนทบุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

24. นราธิวาส << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

25. น่าน << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

26. บึงกาฬ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

27. บุรีรัมย์ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

28. ปทุมธานี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

29. ประจวบคีรีขันธ์ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

30. ปราจีนบุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

31. ปัตตานี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

32. พระนครศรีอยุธยา << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

33. พะเยา << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

34. พังงา << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

35. พัทลุง << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

36. พิจิตร << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

37. พิษณุโลก << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

38. เพชรบุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

39. เพชรบูรณ์ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

40. แพร่ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

41. ภูเก็ต << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

42. มหาสารคาม << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

43. มุกดาหาร << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

44. แม่ฮ่องสอน << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

45. ยโสธร << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

46. ยะลา << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

47. ร้อยเอ็ด << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

48. ระนอง << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

49. ระยอง << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

50. ราชบุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

51. ลพบุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

52. ลำปาง << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

53. ลำพูน << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

54. เลย << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

55. ศรีสะเกษ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

56. สกลนคร << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

57. สงขลา << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

58. สตูล << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

59. สมุทรปราการ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

60. สมุทรสงคราม << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

61. สมุทรสาคร << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

62. สระแก้ว << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

63. สระบุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

64. สิงห์บุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

65. สุโขทัย << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

66. สุพรรณบุรี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

67. สุราษฎร์ธานี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

68. สุรินทร์ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

69. หนองคาย << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

70. หนองบัวลำภู << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

71. อ่างทอง << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

72. อำนาจเจริญ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

73. อุดรธานี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

74. อุตรดิตถ์ << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

75. อุทัยธานี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

76. อุบลราชธานี << คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>

About The Author

tpeo