จำนวนผู้มาสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 ณ วันที่ 7 มกราคม 2562

About The Author

tpeo