ตรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียน stand alone

17 กพ.64 เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะมุก สพป. ตรัง เขต 2 ตรวจพื้นที่ก่อสร้างโรงเรียน ตามนโยบายการบูรณาการด้านการศึกษา โรงเรียน stand alone

About The Author

Parisara