ตรวจราชการและติดตามประเมินผล การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย  เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ได้ประชุมรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และลงตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในจังหวัดตรัง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ  โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

« 1 ของ 2 »

About The Author

Parisara