นิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

9 กันยายน 2562   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง และโรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara