นิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

10 กันยายน 2562   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านควนปริง อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง และโรงเรียนวัดไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

About The Author

Parisara