บรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 3-9 ม.ค.62 มีผู้เข้ารับการสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 150 คน

บรรยากาศการรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 3-9 ม.ค.62 มีผู้เข้ารับการสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 150 คน

About The Author

tpeo