บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มอบกระเช้าเพื่ออวยพรปีใหม่

24 ธันวาคม 2561 นายมนตรี จรัสภิญโญวงศ์

ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดตรัง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) TOT  มอบผู้แทน เข้าพบนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่

About The Author

tpeo