ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดตามแนบ ด้านล่าง

รั่วคอนกรีต

About The Author

Parisara