ประกาศการรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทนาศาสตร์ภูมิภาค เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

เอกสารแนบ

เอกสารใบรับรองผลการเรียนผู้สมัครสอบ-ม.1

ประกาศรับสมัคร-ม.4

ประกาศรับสมัคร-ม.1

About The Author

Parisara