ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำรายชื่อฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (จาก กศจ.ชุมพร)

ประกาศ กศจ.ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.ชุมพร)_

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม