ประกาศขึ้นบัญชีฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาลนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) สพม.13 (ตรัง)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักศึกษาทุน สควค.)_0001

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม