ประกาศขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)

การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (เอกภาษาไทย)

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม