ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ไปดำรงตำแหน่งที่ว่างและที่คาดว่าจะว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

25610601_ประกาศ รับย้าย เขต 1 (ครั้งที่ 2)

องค์ประกอบการประเมิน

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

About The Author

รพิพรรณ สุขสง