ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (นักเรียนทุน สควค.) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรัง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

รพิพรรณ สุขสง