ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอน ฯ ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคตลากรทางการศึกษา
และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ โอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2)
ดูรายละเอียด

About The Author

รพิพรรณ สุขสง