ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี 2561

About The Author

รพิพรรณ สุขสง