ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักเรียนทุนโครงการทุกศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศฯ)

 

คลิกเพื่อดู>>>>>>>>>>>>>>> ประกาศ

About The Author

รพิพรรณ สุขสง