ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ. ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ. ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13

https://drive.google.com/file/d/1QmpyLhP3s1am1f0C9eX5Ww_7LFOpJ40W/view?usp=sharing

 

 

 

 

 

 

About The Author

รพิพรรณ สุขสง