ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

สังกัด สพป.ตรัง เขต2

ประกาศผลการแข่งขัน62

ประกาศผลทุกรายการ62

สรุปตัวแทนไประดับชาติ62

About The Author

Parisara