ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

About The Author

tpeo