ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการจัดกิจกรรมโครงการอาสา สมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการจัดกิจกรรมโครงการอาสา สมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

About The Author

tpeo