ประกาศ ศธจ.ตรัง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) VIP ขนาด ๑๒ ที่นั่งรวมคนขับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ประกาศ ศธจ.ตรัง  เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) VIP ขนาด ๑๒ ที่นั่งรวมคนขับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

 

 

https://drive.google.com/file/d/1g-HNIJsuwTZfy2yJozQg_ampw5sNr6Y_/view?usp=share_link

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม