ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้าย และหรือเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ต. นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก-ชพ.)_0001

2.ปฏิทิน

3. แบบฟอร์ม 1-3 ท้ายประกาศ

4.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

5. รายละเอียดคุณสมบัติแนบท้าย

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม