ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง คลิ๊ก >>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

About The Author

tpeo