ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ระดับชำนาญการพิเศษ สพป. ตรัง 1

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม