ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข

https://drive.google.com/file/d/1r9Spmddp583rBYe6_3JwqZPeD_aAmuum/view?usp=sharing

 

แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภาค ก และ ภาค ข

https://drive.google.com/file/d/1yewdIonIl2FhmxOL9MjtRxwRS72h2ohf/view?usp=sharing

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม