ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

อ่านรายละเอียด ดังนี้

 1. ประกาศ

2. ใบสมัคร

About The Author

ชัชชญา หลีสู