ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม