ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชีรายชื่อฯ (กศจ.นครศรีธรรมราช)

⇒ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.นครศรีธรรมราช)_0001

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม