ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ.

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ. 

 

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม