ประกาศ กศจ. ตรัง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.13

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกฯ 38 ค. (2) เพื่อเลื่อนเป็น ชพ. สพม.13

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 38 ค. (2)

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม